SİLİFKE ÇEVRESİNDEKİ TEPELER

2006-10-27 11:29:00

Silifke’nin batı yönünde kalenin bulunduğu tepenin dışında iki tane daha yüksek tepe mevcuttur.Bunlar,  kalenin solunda kalan, eteklerinde Silifke mezarlığının da yer aldığı Erenler Tepesi ile kalenin sağ tarafında kalan ve Göksu’ya bakan Azı Tepesi’dir.Her iki tepe de koni şeklinde yükselmektedir. Kalenin bulunduğu tepe hariç diğerlerinin üzerinde uzaktan bakıldığında farkedilebilen bir yapı yoktur.Benim uzmanlık alanıma girmemekle birlikte, gerek Erenler, gerekse Azı tepesinin üzerinde uzaktan kolaylıkla farkedilebilecek kule veya yüksek bir anıt tarzında insan eliyle yapılmış yükseltiler olsa eminim ki bu tepeler kent mimarisine katkıda bulunacaktır.Örneğin, Rio de Jenorio’daki ünlü İsa heykelini hepimiz televizyonlardan görmüşüzdür.Keza Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kente hakim bir tepe üzerinde böyle bir anıt hatırlıyorum.

Erenler Tepesi:

Eteklerinde Silifke şehir mezarlığının bulunduğu bu tepe kalenin bulunduğu tepeye bakmaktadır ve ondan tahminimce biraz yüksekçedir.Bu tepede  bir yatır olduğu söylenmektedir.Yalnız, yatıra benzer belirgin bir mezar görülmemektedir.Ama bazı insanların 6 Mayıs’da hıdırellezde buraya gelerek dilekte bulunduğu anlaşılmaktadır.Nitekim  tepedeki çam ağaçlarına  binlerce bez parçası bağlandığı görülüyor.Ayrıca tepede geniş bir alana yayılmış olarak yumruk büyüklüğünde taşlardan dilekte bulunmak üzere yapılmış simgesel evler  görülmektedir.

Belediye tarafından buraya kadar yol getirilmiş,  en son yükseltiye çıkmak için de bir beton merdiven yapılmıştır.Bu merdivenlerin hemen doğusunda sarnıç olması muhtemel bir kalıntı vardır.Bu tepe özellikle  Mersin yönünden gelirken çok net olarak izlenebilmektedir.Benim kişisel olarak  bu tepe ile ilgili kentin çevre peyzajına katkısı olabilecek bir düşüncem var. Hemşehrilerimin, kentimizi  yönetenlerin görüşlerine arz etmek istiyorum.Bu tepenin en yüksek noktasına, yüksekliği en azından oradaki mevcut çamların  tepe noktalarını  aşacak kadar olan bir seyir kulesi yapılması. Bu aynı zamanda  o tepenin konik biçimini de vurgulayacaktır.

İkinci olarak, tepedeki yatır için  uygun bir mimaride sembolik bir mezar yapılması. Böylece oranın bir nevi  ananevi ziyaret yeri olarak değerlendirilmesi sağlanmış olur.Elbette, buraya gelip gidenlerin sigarasından ormanda yangın çıkmasını önlemek üzere çok sayıda uyarıcı yazılar yazılması ve piknik yapılmaması konusunda yasak getirilmesi gibi önlemler almak gerekecektir.

Benim uzmanlık alanım olmamakla birlikte, yapılacak kule çok uzun ağaç sırıklar üzerine oturtulabilir.Böylece kule maliyeti ucuza getirildiği gibi, gerekirse kolayca da sökülebilir. Bu gibi yerlere yapılabilecek kuleler hakkında fikir almak isterseniz,örneğin internetten “observation tower” yani gözetleme kulesi gibi bir kelime yazarak “grafiklerden” arama yapıldığında çok sayıda örnek görülecektir.Bu arada yaşlı insanların merdivenleri daha kolay çıkması ve inmesi için sağlı sollu tutunma trabzanı yerleştirilmesi yararlı olur. Hatta merdivenler tandırla kaplanırsa daha da hoş bir görüntü elde edilir.

Azı Tepesi:

Bu tepe üzerine de en yüksek mevkiye  kule tarzında hem lokanta, hem seyir yeri olarak kullanabilecek bir yapı kondurulabilir.Ama yapılacak bina mimari olarak  çok iyi tasarlanmış olmalı,yani sanat eseri niteliği olmalıdır.İnsanlar buraya sadece  Göksu Vadisi ve Silifke Ovası’nı denize kadar seyrederken yemek yemeğe değil, aynı zamanda o binayı da görmeye gelmeliler.Elbette binanın yanına kadar da iyi bir asfalt yol olması gerekir.

Şahanlık (veya Şahinlik) Kayası:

Bükdeğirmeni’nin batı yanında yükselen,Şıhlar’dan Ekşiler’e doğru uzanan  ve Azı Tepesi’ne bakan bu kayaların uygun bir yerine de  uzaktan farkedilebilecek kadar ihtişamlı bir Şahin heykeli yapılsa,  insanlar böyle bir anıtın önünde resim çektirmek için,Göksu Vadisi’ni  tepeden seyretmek ve fotoğraf çekmek için üşenmeden oralara gider diye düşünüyorum.

Bu yazdıklarım belki bazı hemşehrilerimize çok hayali projeler gibi gelebilir,ama hayal olmazsa gerçek olabilir mi?

 

11-09-2006

Prof.Dr.Oktay Bodur

66
0
0
Yorum Yaz